"Rozwiązanie problemu polega na znalezieniu człowieka, który potrafi go rozwiązać."
Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

Nasza Kancelaria powstała w 2003 roku, początkowo jako spółka dwóch, potem trzech a następnie czterech wspólników. Wniesiona przez wspólników wiedza, doświadczenie i najlepsze zasady partnerstwa pozwoliły na rozwój Kancelarii, przekładający się zarówno na powiększanie zespołu pracowników jak też grona naszych stałych klientów. Obecnie na podstawie stałych umów świadczymy pomoc prawną ponad czterdziestu średnim i dużym przedsiębiorcom.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo prawne dla biznesu, na rzecz klientów krajowych i zagranicznych

Prawo medyczne i obsługa prawna podmiotów leczniczych

Pomoc publiczna inwestycyjna i działalność w specjalnych strefach ekonomicznych

Prawo handlowe – spółki: tworzenie, przekształcanie, likwidacja, obsługa organów spółek

Prawo cywilne, w szczególności prawo umów gospodarczych

Prawo zamówień
publicznych

Prawo pracy

Zatrudnienie i pobyt cudzoziemców

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Spory sądowe, windykacja należności, arbitraż, mediacje

Branże, w których działamy

motoryzacja

medyczna

spożywcza

elektroniczna i elektryczna

logistyczna

Dane teleadresowe

Nasze dane:

Kancelaria Radców Prawnych „AKCES”

Katarzyna Jabłońska, Nina Mielczarek-Iwanowska,

Agnieszka Zajęcka, Michał Witulski

Spółka Partnerska

NIP: 6342484777

40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 6/8

Telefony:

telefon: +48 32 781 81 40

fax: +48 32 781 81 40

Kontakt:

kancelaria@kancelaria-akces.pl