WSPÓŁPRACA

Zasady współpracy ustalamy indywidualnie dla każdego klienta, dostosowując je do zakresu zadań, charakteru świadczonej pomocy prawnej i oczekiwań klientów.

Kancelaria stosuje następujące rodzaje rozliczeń:

– wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane najczęściej w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców lub też wykonania zadań, w których nakład pracy możliwy jest do oszacowania z góry;

– wynagrodzenie godzinowe – stosowane w przypadku jednorazowych zleceń lub stałej współpracy o zmiennym lub trudnym do oszacowania z góry zapotrzebowaniu na pomoc prawną;

– koszty zastępstwa procesowego – ustalane w umowie w szczególności z uwzględnieniem stawek wynikających z obowiązujących przepisów w sprawie opłat za czynności radców prawnych i ewentualnej premii za sukces.