O KANCELARII

Nasza Kancelaria powstała w 2003 roku, początkowo jako spółka dwóch, potem trzech a następnie czterech wspólników. Wniesiona przez wspólników wiedza, doświadczenie i najlepsze zasady partnerstwa pozwoliły na rozwój Kancelarii, przekładający się zarówno na powiększanie zespołu pracowników jak też grona naszych stałych klientów. Obecnie na podstawie stałych umów świadczymy pomoc prawną ponad czterdziestu średnim i dużym przedsiębiorcom.

Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorców krajowych jak i zagranicznych. Nasze usługi obejmują bieżące doradztwo w sprawach gospodarczych jak też reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

Skupiamy się na jakości pracy ale wiemy, że dla naszych klientów istotna jest też szybkość reakcji i dobra komunikacja. Ważna w naszej pracy jest więc także umiejętność postawienia się w sytuacji klienta, utożsamienia z rozwiązywanym problemem i spojrzenia na niego w szerszym, nie tylko prawnym ale i ekonomicznym, a często i ludzkim aspekcie.

Kancelaria AKCES to także miejsce pracy, w którym dbamy o dobór kadr oraz dobrą atmosferę. Nasi pracownicy i współpracownicy zaczynają u nas swoją drogę zawodową i zazwyczaj już z nami pozostają, znajdując nie tylko ścieżkę rozwoju zawodowego ale też przyjazne otoczenie.

Jako radcy prawni jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, zarówno w ramach ubezpieczenia obowiązkowego jak i – dodatkowo – dobrowolnego. W razie potrzeby zapewniamy także świadczenie pomocy prawnej w języku angielskim.