NASZ ZESPÓŁ

Katarzyna Jabłońska
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2115) oraz wspólnikiem i partnerem w Kancelarii Radców Prawnych „AKCES” od 2003r.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. największych śląskich kancelariach oraz w dużych spółkach prowadzących działalność handlową i usługową w kraju i za granicą. Mam wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw.

Od lat jestem członkiem władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach a od 2020 roku pełnię funkcję Dziekana Rady tej Izby. Jestem też wieloletnim opiekunem i egzaminatorem aplikantów radcowskich.

Posługuję się językiem angielskim.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• prawo gospodarcze,

• prawo handlowe,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo administracyjne.

Nina Mielczarek-Iwanowska
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2123) oraz wspólnikiem i partnerem w Kancelarii Radców Prawnych „AKCES” od 2003r.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w spółkach prowadzących działalność deweloperską oraz zarządzających nieruchomościami. Pracowałam też dla instytucji związanych z udzielaniem regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje w formie zwolnień podatkowych (CIT/PIT). Mam duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym także prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie uzyskanych zezwoleń oraz decyzji o wsparciu nowych inwestycji. Świadczę im pomoc prawną zarówno w procesie uzyskania pomocy publicznej, w procesie realizacji nowej inwestycji, jak też w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków pomocowych.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• prawo gospodarcze,

• prawo handlowe,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo administracyjne.

Agnieszka Zajęcka
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2136) oraz wspólnikiem i partnerem w Kancelarii Radców Prawnych „AKCES” od 2003r.

Specjalizuję się w problematyce prawa medycznego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. W sferze zamówień publicznych reprezentuję przed Krajową Izbą Odwoławczą zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Od szeregu lat prowadzę bieżącą obsługę prawną zarówno publicznych, jak i niepublicznych podmiotów leczniczych oraz aktywnie uczestniczę w prowadzonych przez nie procesach inwestycyjnych. Zajmuję się także problemami prawa przewozowego, a z racji doświadczeń w pracy w bankowości – również kwestiami związanymi z szeroko pojętym prawem bankowym oraz z prawem wekslowym i czekowym. Byłam członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Zdarzeń Medycznych w Katowicach. Biegle władam językiem angielskim.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• obsługa projektów naukowych, w tym konsorcjów naukowych w projektach finansowanych ze środków NCBiR oraz NCN,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo medyczne,

• prawo zamówień publicznych,

• prawo budowlane,

• prawo przewozowe.

Michał Witulski
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2633). Związany z Kancelarią Radców Prawnych „AKCES” od 2004r., od 2008 r. jako wspólnik.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi przedsiębiorców, w tym spółek z udziałem zagranicznym oraz obsługi podmiotów leczniczych, w zakresie prawa medycznego, zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• prawo handlowe,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo medyczne,

• zatrudnianie i pobyt cudzoziemców,

• reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

WSPÓŁPRACOWNICY

Agata
krupa

RADCA PRAWNY

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • prawo nieruchomości,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (KT-3343). Z kancelarią Radców Prawnych „AKCES” współpracuję od 2011r. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz w prowadzeniu sprawprzed sądami powszechnymi.

mateusz
gaś

RADCA PRAWNY

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • pomoc publiczna,
 • zatrudnianie i pobyt cudzoziemców.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Z kancelarią Radców Prawnych „AKCES” współpracuję od 2015r. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców zagranicznych. Z racji znajomości języka angielskiego prawniczego, zajmuję się również tłumaczeniem wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, w tym umów.

dawid
rosikoń

Radca prawny

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • prawo konsumenckie,
 • obsługa przedsiębiorców.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z kancelarią Radców Prawnych „AKCES” współpracuję od 2017 roku. Od 2018 roku jestem również aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Katarzyna
Żabicka

aplikantKA radcowskA

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe,
 • obsługa przedsiębiorców.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam w Kancelarii Doradcy Podatkowego. Z kancelarią Radców Prawnych „AKCES” współpracuję od stycznia 2020 roku. Od 2020 roku jestem również aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Aleksandra Szczepańska

APLIKANTKA RADCOWSKA​

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

 • prawo handlowe,
 • praco cywilne,
 • prawo pracy,
 • prawo konsumenckie,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z kancelarią Radców Prawnych „AKCES” współpracuję od 2023 roku, od tego roku jestem również aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Dzięki znajomości języków angielskiego oraz hiszpańskiego posiadam doświadczenie w pracy z wszelkiego rodzaju pismami sporządzonymi w tych językach, w tym z umowami.